บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

กว่า 15 ปี ของความร่วมแรงร่วมใจที่ชาวพีเอสไอได้ร่วมมือกันรณรงค์ในโครงการ “เมาไม่ขับ” เพื่อเป้าหมายให้ทุกชีวิตปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนและรณรงค์ให้ผู้คนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจอีกก้าวหนึ่งของชาวพีเอสไอ ที่เราได้รับเลือกให้เป็น “องค์กรดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ในงาน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558” โดยมี คุณนภาศักดิ์ โคตรวิบูลย์ กรรมการบริหารบริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จากนายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยการได้รับโล่ห์เกียรติยศในครั้งนี้ คือรางวัลแห่งความทุ่มเทของชาวพีเอสไอ ที่ได้มุ่งมั่น รณรงค์โครงการ “เมาไม่ขับ” ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา เราเชื่อว่าทุกชีวิตล้วนมีค่าและมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ เราจะยังคงมุ่งมั่นรณรงค์ต่อไปเพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน ขอขอบคุณชาวพีเอสไอทุกคน ที่เราได้ร่วมสร้างความภูมิใจมาด้วยกัน

Share this article