Saradee Smart Quiz Answer

27/11/2015 0 comment

       เมื่อการที่จะก้าวมาเป็นสุดยอดนักรบต้องผ่านการฝึกฝนที่แวนท้าทาย "เทอรี่ แชฟเพิร์ด" พร้อมนำคุณสู่โลกของการต่อสู้ที่น้อยคนเคยได้สัมผัส ...

27/11/2015 0 comment

เรายังคงอยู่ที่โรงงาน PSI สัปดาห์นี้ยังคงต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว วันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการประกอบและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องรีซีฟเวอร์ ก่อนส่งออกสู่ตลาดว่ามีความละเอียด ...

27/11/2015 0 comment

สัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่เทศกาลไทปูซัม เทศกาลทางศาสนาของชาวฮินดูบนแผ่นดินมาเลเซีย หลังจากขบวนรถม้าที่เดินเท้ากันข้ามวันข้ามคือ ตอนนี้ก็มาถึงรุ่งเช้าแล้ว 

27/11/2015 0 comment

        ติดตามการเดินทางเพื่อค้นหาความลับของอุตสาหกรรมยีนส์ เครื่องนุ่งห่มที่กลายเป็นความนิยมสูงสุดในทุกยุคสมัย พวกมันมาจากไหน? ...

27/11/2015 0 comment

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 คณะราษฎร์ มีหน้าที่ในการดูแลสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ในวันนี้ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยในครั้งนั้น มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงถึง 78.82 ...

Hide Main content block