กบนอกกะลา ตอนงิ้ว นาฏลีลา พญามังกร

เรื่องย่อกบนอกกะลา

ตอนงิ้ว นาฏลีลา พญามังกร

ออกอากาศศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 – 19.00น.

ดำเนินรายการกบก้ามปู มาริสา หนุนเจริญวงศ์

กบนอกกะลาสัปดาห์นี้!!  จะพาไปพบกับ นาฏลีลาที่สวยสด อลังการณ์  สะกดทุกสายตา อย่าง "งิ้ว" ศิลปะการแสดงเก่าแก่ตั้งแต่สมัยบรรพกาล ที่รวมเอาศาสตร์หลายแขนงเอาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการขับร้อง ร่ายรำ วรรณกรรม หรือแม้แต่หัตถศิลป์!!!

งิ้ว หรือ อุปรากรจีน คือ นักแสดงที่เล่าเรื่องผ่านการร้องรำ มีความเชื่อมโยงทั้งในทางศาสนาและส่งผลต่อความบันเทิงใจ 

“เดิมประเทศจีนมีงิ้วราวกว่า 300 ชนิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ งิ้วหลวงและงิ้วท้องถิ่น งิ้วหลวง มีวิวัฒนาการมาจากงิ้วที่เคยจัดแสดงในราชสำนักของจีน เป็นงิ้วที่มีมาตรฐาน เน้นความถูกต้องในการแสดงของตัวละครทุกๆตัว ซึ่งเป็นมาตรฐานของวัฒนธรรม ตามจารีตประเพณีดั้งเดิมของชาวจีนในยุคโบราณ ส่วนงิ้วท้องถิ่น มีวิวัฒนาการจากการผสมผสานการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละมณฑล โดยจะไม่เคร่งครัดเรื่องการแต่งกาย ภาษาที่ร้องก็จะเป็นภาษาถิ่น จึงมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น งิ้วแต้จิ๋ว งิ้วฮกเกี้ยน งิ้วกวางตุ้ง และงิ้วไหหลำเป็นต้น แต่งิ้วที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดางิ้วทั้งหมดนั้นคือ “งิ้วปักกิ่ง” ซึ่งถูกจัดให้เป็นงิ้วหลวงในปัจจุบันและยังเป็นตัวแทนงิ้วประจำชาติจีนอีกด้วย 

งิ้วในปัจจุบันคือ “งิ้วเร่” ซึ่งหาดูได้ยาก เนื่องด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและภาษาที่ใช้แสดง ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนท้องถิ่นในการแสดงทั้งหมด น้อยคนที่จะเข้าใจว่าจะสื่อสารอะไร ความนิยมงิ้วจึงค่อยๆ ลดน้อยถอยหาย จะมีให้เห็นบ้างบางตา ก็ต่อเมื่อช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ ทางประเพณีจีน เช่นงานฉลองศาลเจ้า เทศกาลกินเจ หรือการแก้บน เพราะวัตถุประสงค์หลักของการแสดงงิ้วคือ “แสดงให้เจ้าดู” 

มาร่วมตามรอยอุปรากรจีนไปถึงเวทีงิ้ว ทั้งคณะแชลั่งเง็กเล่าชุน และคณะซิงตง เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ที่จะทำให้การแสดงงิ้วสมบูรณ์และช่วยทำให้เราดูงิ้วได้อย่างสนุกและเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อเรื่องที่แสดง การแต่งหน้า ชุด และเวที ในกบนอกกะลา ตอน  "งิ้ว" นาฏลีลา พญามังกร ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง PSI สาระดี หมายเลข 99

Share this article

About Author

Mr.Montree