30 เมษายน 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดทำการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก

วันที่ 30 เมษายน 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดทำการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้เป็นศูนย์กลางสำหรับการซื้อขาย หลักทรัพย์ และแลกเปลี่ยนตราสารของบริษัทที่ขึ้นทะเบียนไว้

Share this article