29 เมษายน 2444 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าฮิโรฮิโตะ (Hirohito) จักรพรรดิลำดับที่ 124

วันที่ 29 เมษายน 2444 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าฮิโรฮิโตะ (Hirohito) จักรพรรดิลำดับที่ 124 ของประเทศญี่ปุ่น ทรงเป็นบุตรชายขององค์จักรพรรดิ โยชิฮิโตะ (Yoshihito)

Share this article