27 เมษายน 2334 วันเกิดของ แซมมวล มอร์ส (Samuel Morse) นักประดิษฐ์และจิตรกรชาวอเมริกัน

วันที่ 27 เมษายน 2334 วันเกิดของ แซมมวล มอร์ส (Samuel Morse) นักประดิษฐ์และจิตรกรชาวอเมริกัน เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญานไฟฟ้่าทางไกล และคิดค้นรหัสแทน ตัวหนังสือ ต่อมาเรียกว่า รหัสมอร์ส ที่ใช้ในการส่งโทรเลข

Share this article