พีเอสไอ แชนแนล (PSI Channel)

Background:

พีเอสไอ แชนแนล (PSI Channel) เป็นช่องรายการทีวีดาวเทียม ในระบบ C-Band ออกอากาศ 24 ชั่วโมง บริหารงานโดย บริษัท โพลี เทเลมีเดีย จำกัด (Poly Telemedia Co., Ltd.) ซึ่งเป็นการต่อยอดการดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด (PSI Holding Co.,Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำทางด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมของประเทศ ภายใต้แบรนด์สินค้า “พีเอสไอ” (PSI: Poly Satellite Industry) มายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งสินค้าของพีเอสไอ มีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศในแถบตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย แอฟริกา เป็นต้น จนถึงปัจจุบัน จานดาวเทียมพีเอสไอมียอดขายไปแล้วกว่า 6.5 ล้านจาน (เฉลี่ยเดือนละ 150,000 จาน) โดยมีโรงงานผลิตจานดาวเทียมและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในระบบทีวีดาวเทียม ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

จากความสำเร็จและการขยายตัวทางธุรกิจจานดาวเทียม รวมถึงการขยายตัวในกลุ่มผู้ใช้จานดาวเทียมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ช่องทีวีดาวเทียมกลายเป็นสื่อช่องทางใหม่ที่ผู้คนให้ความสนใจ ทั้งกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงและระบบธุรกิจที่มีเป้าหมายในการใช้ทีวีดาวเทียม เป็นช่องทางสื่อในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ ดังนั้น พีเอสไอ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อให้ระบบทีวีดาวเทียมในประเทศไทยมี ความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น จึงเกิดแนวความคิดในการผลิตช่องรายการทีวีดาวเทียม โดยจัดตั้ง พีเอสไอ แชนแนล (PSI Channel) ขึ้นมา และทำการออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 นับจากวันนั้นเป็นต้นมา พีเอสไอ แชนแนล ได้มีการผลิตรายการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้จานดาวเทียมรวมถึงกลุ่มผู้ชมทั่วประเทศ เช่น รายการ “Satanswer – ชุมชนคนดาวเทียม” รายการที่ให้ประโยชน์และสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมครบวงจร อย่างเช่นการติดตั้ง เทคนิคและความรู้ต่างๆ รวมถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทีวีดาวเทียมที่เกิดขึ้น จนทำให้รายการ Satanswer กลายเป็นชุมชนของคนดาวเทียมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ พีเอสไอ แชนแนล ได้มีการนำรายการประเภทสารคดีคุณภาพจากต่างประเทศ เช่น BBC, DW Transtel, National Geographic, Discovery Channel, Animal Planet, ABC มานำเสนอในช่องรายการ เพื่อเพิ่มสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นการสร้างให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆให้กับผู้ชมด้วยเนื้อหา รายการหลากหลายประเภท เช่น ชีวิตสัตว์และธรรมชาติ, เทคโนโลยี, ประวัติศาสตร์, โบราณคดี, สุขภาพ ฯลฯ รวมถึงรายการที่ผลิตโดยคนไทย ซึ่งพีเอสไอ แชนแนล มีเป้าหมายในการให้ผู้ผลิตเนื้อหารายการของคนไทย (Local Contents) มีช่องทางสื่อในการออกอากาศรายการต่างๆ  เพื่อพัฒนาศักภาพด้านการผลิต และสื่อให้เห็นว่ารายการที่ผลิตโดยคนไทยมีคุณภาพและมีเนื้อหารายการที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ชม ซึ่งระบบการส่งสัญญาณของพีเอสไอ แชนแนล สามารถกระจายสัญญาณด้วยดาวเทียมได้ถึง 22 ประเทศ

ในปัจจุบัน พีเอสไอ แชนแนล ได้พัฒนาทั้งระบบการส่งสัญญาณให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการคัดสรรเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ มีสาระ และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้ชมทุกกลุ่ม เพื่อสร้างพัฒนาการของช่องทีวีดาวเทียมให้กลายเป็นช่องทางสื่อที่มีคุณภาพ ใกล้เคียงกับช่องฟรีทีวี (Free TV) โดยเน้นเนื้อหารายการที่มีประโยชน์ สร้างสรรค์สาระดีดีแก่ผู้ชม ด้วยคอนเซ็ปท์ “พีเอสไอ แชนแนล – สาระดี 24 ชั่วโมง”


Vision:

การสร้าง พีเอสไอ แชนแนล ให้เป็นช่องรายการในทีวีดาวเทียม (Satellite TV) ที่ให้สาระความรู้ และเกิดประโยชน์ต่อผู้ชม ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยใช้สื่อที่สร้างสรรค์

Mission:

  • การพัฒนาช่องรายการให้มีคุณภาพทั้งด้านคุณภาพของสัญญาณและคุณภาพของเนื้อหารายการ
  • การส่งเสริมด้านการผลิตเนื้อหารายการภายในประเทศ (Local Contents) โดยฝีมือคนไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตรายการคุณภาพให้เกิดขึ้น
  • การสร้างให้เกิดชุมชนสำหรับคนทีวีดาวเทียม เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนสร้างสรรค์ ในการพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตที่ดี
  • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาช่องทีวีดาวเทียมให้เกิดขึ้นในวงกว้าง เพื่อประโยชน์ในการเป็นช่องทางสื่อคุณภาพอีกทางหนึ่งสำหรับคนไทย

ระบบออกอากาศ

พีเอสไอ แชนแนล เป็นช่องทีวีดาวเทียมในระบบ Digital C-Band  สามารถจูนช่องสัญญาณได้ที่ ความถี่ 04155 Symbol Rate 02222 แนว Vertical (V) Ku-Band สามารถจูนช่องสัญญาณได้ที่ ความถี่ 12272  Symbol Rate 30000 แนว V ออกอากาศ 24 ชั่วโมง ส่งสัญญาณได้ครอบคลุม 22 ประเทศ

ประเภทรายการ 

  • รายการที่ให้ความรู้ด้านทีวีดาวเทียม เช่น รายการ Satanswer – ชุมชนคนดาวเทียม
  • รายการประเภทสารคดี เช่น ชีวิตสัตว์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ประวัติศาสตร์และชีวประวัติ, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • รายการสารคดีเกี่ยวกับสุขภาพ
  •  รายการประเภททอล์คโชว์ เช่น รายการจักรพงษ์ทอล์ค
  • รายการสาคดีท่องเทียว เช่น ผจญภัยไร้พรมแดน
โดยในอนาคตจะมีการส่งเสริมให้มีเนื้อหารายการที่ผลิตโดยคนไทยเพิ่มมาก ขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลงานจากนักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีฝีมือได้มีช่องทางสื่อในการออกอากาศผลงานจากแนว ความคิดของตนเอง
รับชมช่อง PSI Saradee  ลำดับที่ 0   ได้จากดาวเทียม Thaicom C-Band Freq.4120 Pol. H S/R. 30000, และ Thaicom KU-Band Freq.12272 Pol. V S/R. 30000